Deskis

Deskis on tarkvaraettevõte, mis on spetsialiseerunud peamiselt geoinfosüsteemidele ja metsanduslikele tarkvaradele.
Infosüsteemide, GIS ja metsandustarkvarade tegemisel on ettevõtte meeskonnal 15-aastane kogemus ning suur huvi ja missioon anda oma panus metsandusvaldkonna infotehnoloogilise võimekuse tõstmisesse.
Eesti keeles